دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

کسب رنبه برتر ناحیه

رتبه های برتر رشته انشای نماز

کسب مقام قرآنی

کسب مقام دانش آموزان

درخشش دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی دانشگاه در مسابقات فرهنگی هنری  (سال 98-97)

تجلیل از دانش آموزان برتر

افتخارات فرهنگی و هنری

...

افتخارات ورزشی

...

افتخارات و دستاورد ها

...